فیلم/ پیشنهاد تولید خودروی جدید داخلی به سبک «قیمت»!
۰۴:۴۸