فیلم/ لحظه تحویل و انتقال جعبه سیاه هواپیمای ATR آسمان
۰۰:۵۶