فیلم/ غافلگیر شدن فرودگاه شیراز از نشستن هواپیما!
۰۲:۲۵