حقایقی درباره حضرت خدیجه(س) در بیانات سال گذشته رهبرانقلاب
۰۴:۵۹