وضعیت نامناسب آب شرب در بخش سِندِرْک شهرستان میناب
۰۰:۴۶