جزییاتی از تیراندازی امروز در میدان المپیک تهران
۰۲:۰۰