استقبال چینی ها از اجرای موسیقی ایرانی در حاشیه نمایشگاه کتاب پکن
۰۰:۴۰