صحنه ای از فیلم پوپک و مش ماشاالله بخش - گوه خوردم
۰۰:۲۵