دو تمرین برای مضراب چپ ۲ . حسین علیزاده . ده قطعه برای تار ۱ . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
۰۷:۳۷