نمایشگاه ۹۰ سال پوشاک ملکه ‏الیزابت‬ دوم بریتانیا
۰۲:۰۱