این دستگاه 5 دلاری پسورد کامپیوتر را به راحتی هک خواهد کرد.
۰۵:۲۲