این نرم افزار، امن ترین نرم افزار پیام رسان جهان است
۰۱:۳۵