شکست رضا یزدانی مقابل آذربایجان با ناداوری (المپیک ریو 2016)
۰۹:۵۸