احتمال تمدید تحریم های اتحادیه اروپا بر ضد روسیه قوت گرفت
۰۰:۴۹