تشییع پیکر عباس کیارستمی و صحبت های صریح اصغر فرهادی
۰۶:۱۷