کاندیدای 19 ساله سوژه سرگرمی خبرنگاران و عکاسان
۰۳:۱۳