تمرینات تیم ملی پرتغال پیش از بازی با مجارستان
۰۱:۳۴