پیروزی امیر علی اکبری مقابل حریف آمریکایی‌ در کمتر از یک دقیقه!
۰۱:۲۹