آهنگ بسیار زیبای در زمان صلح با زیر نویس انگلیسی و فارسی
۰۴:۰۹