شهر پلژن (پلزن) تلفیق طبیعت و معماری بی نظیر جمهوری چک - بوکینگ پرشیا
۰۳:۲۳